00_intro

Kontakt

być w kontakcie ze sobą

Wzmacnianie relacji, w której zaufanie i szacunek do samego siebie pozwalają czerpać z poczucia sprawczości.
Wewnętrzna mądrość oraz czyste intencje odbijają się w zdrowych relacjach z otoczeniem.

Adres PRACOWNI

Biała Droga 4, Kraków

00_intro
telefon:
+48 504 996 035
mail:
tresciciala@gmail.com